Over Ons

Vriend worden van Raakvlak?

Met uw gift helpt u muzikale studenten van de Raakvlak Academie op weg naar een toekomst met perspectief. Geef ze hét duwtje in de rug met onze professionele coaching en de mogelijkheid mee te spelen in onze “Raak” band. U wordt al vriend voor € 25,- per jaar, maar meer geven mag ook!

Binnenkort staat hier een online formulier. Nu kunt u volstaan met het sturen van een e-mail naar info@raakvlakacademie.nl, onderwerp “ja ik word vriend van Raakvlak”. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Onze organisatie

Raakvlak Academie

Raakvlak Academie wordt bestuurd door Stichting Raakvlak en aangestuurd door Arnold Fransen (zakelijk leider) en Annemiek van Bussel (artistiek leider).  Zij worden ondersteund door Anke Aberson (PR, Social Media). Vrijwilligers ondersteunen bij repetities en optredens, vormen naast de bandcoaches de basisbezetting van de huisband, verzorgen pr en marketing. Coaches werken op zzp-basis.

Stichting Raakvlak

Bestuursleden zijn Ryan Hoekman (voorzitter), Sander Dol (penningmeester) en Rob van Essen (secretaris) Anke Aberson (lid).

ANBI status

Stichting Raakvlak heeft een ANBI status in aanvraag. Ons beleidsstukken zijn hier te vinden:

Beleidsplan

Jaarrekening 

Verklaring kascommissie

Onze statuten:

Oprichtingsakte

Statutenwijziging 2019

Bijlage bij statutenwijziging 2019

Fiscaal nummer 807 38 51 28

Raak! Onze thuisband in actie.