Partners van Raakvlak Academie

Raakvlak Academie kan het zeker niet alleen – alleen samen met onze partners komen we steeds een stap verder. Zo bouwen we met elkaar een groot en sterk netwerk voor onze deelnemers.

We leggen graag nieuwe samenwerkingsverbanden om mensen te helpen die nu tussen wal en schip vallen. We willen kennis delen en deskundigheid bevorderen bij alle betrokken: van student tot muzikant tot zorginstelling. Kent u, of bent u, zo’n instelling en wilt u ook graag meebouwen aan een inclusieve samenleving? Dan horen we graag van u.

Steun in natura en in euro’s

Partners helpen in natura – door kennis en kunde te delen – maar ook in euro’s, omdat wat wij doen nu eenmaal ook een kostprijs heeft. Dat zijn ondernemers en instellingen, maar ook de Vrienden van Raakvlak.

Hieronder zie je welke partners ons dit jaar in raad, daad en euro’s ondersteunen.

Helpt u ook een handje mee?

Maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL24 RABO 0387325085 ten name van Stichting Raakvlak of informeer naar onze sponsormogelijkheden via info@raakvlakacademie.nl.

Logo The Learning Network